(Riwayat Ibn Majah)

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim."

Orang yang berjaya datangnya daripada minda yang cekap dan cergas, ditimbang oleh hati nurani yang berhikmah dan didokong oleh jasad jasmani yang sihat

Ahad, 11 Disember 2011

pembahagian jenis kata (kalimah)

Dalam bahasa Arab jenis kata atau yang di dalam bahasa Arab disebut "kalimah" (word), itu terbahagi kepada 3 jenis, iaitu:


  1. Kalimah fi'il
  2. kalimah Isim
  3. Kalimah huruf
Untuk lebih jelas tentang pembahagian kata dalam bahas arab tersebut, berikut ini akan dijelaskan masing-masing pembahagian jenis kata-kata diatas.


KALIMAH FI'IL

Kalimah Fi'il (verb) ialah mana-mana kata yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan dan berhubungan dengan masa tertentu. Seperti masa lampau (past tense), sekarang (present tense), dan akan datang (futuru tense). dalam bahasa Melayu kalimah Fi'il ini biasa disebut dengan kata kerja.

Kalimah Fi'il ini terbahagi kepada tiga bahagian kata, iaitu;

1. KALIMAH FI'IL MADHI, iaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakuakan pada masa lampau atau yang juga biasa disebut dengan zaman madhi (past tense). seperti contoh;


2. KALIMAH FI'IL MUDHORI', iaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa sekarang (yang juga biasa disebut dengan zaman hal (present tense) atau akan datang (yang juga biasa disebut dengan zaman mustaqbal (future tense). seperti contoh;

3. KALIMAH FI'IL AMAR. iaitu kata kerja yang menunjukkan permintaan untuk melakukan pekerjaan atau yang juga disebut dengan thalab (imperative) seperti contoh;


Masing-masing jenis fi'il-fi'il diatas mempunyai ciri-ciri tersendiri akan dihuraikan dibawah ini nanti dalam perbahasahan khas tentang fi'il.


KALIMAH ISIM

Kalimah isim (noun) ialah kata yang menunjukkan bentuk benda-benda konkrit. Dalam bahasa Melayu kalimah isim ini biasa disebut dengan "kata benda".

Kalimah isim ini banyak jenisnya. Namun jenis kata ini sangat mudah dikenali kerana ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimah isim tersebut adalah sebagai berikut:


1. Dapat ditanwinkan, seperti contoh;

2. Disertai dengan "al" ta'rif (الْ) didalamnya.

3. Ada huruf nida' atau huruf yang digunakan untuk memanggil (vocative),

4. Dapat dii'rab jar (baris bawah) dengan memasukkan huruf jar atau diidhafahkan (genitive instruction),


KALIMAH HURUF

Kalimah Hurf ialah mana-mana kata yang tidak mempunyai makna jika tidak disambung dengan kata yang lain. Seperti contoh;

(Belum) لَمْ (adakah) هَلْ (kalau) إِنْ (di) فِي

Kata-kata diatas tidak akan dapat ber'amal atau berlaku bila tidak disambungkan bersama dengan kalimah yang lain. Sama ada dari unsur kalimah fi'il mahupun kalimah isim. berikut ini adalah contoh kalimah huruf yang telah dapat ber'amal selepas disambung dengan kalimah yang lain;

0 ulasan:

Catat Ulasan

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes